خدمات: طراحی رویداد

یکی از قالبهای مناسب برای تحقق اهداف سازمان یا کسب و کارها برگزاری یا مشارکت در رویدادهای فرهنگی، هنری، علمی و … است. رویدادها می توانند شما را با جامعه و مخاطبین کسب و کار یا سازمان تان رودررو کند که این تعامل نزدیک ارزش های زیادی را برای شما ایجاد خواهد کرد

تیم طراحی رویداد نورا براساس استراتژی، ماموریت و فاکتورهای دیگری از سازمان یا کسب کار شما، رویداد یا رویدادهایی را برای شما طراحی و پیشنهاد می کند. این پایان کار نیست چون در صورت نیاز تا اجرای کامل رویداد، نورا می تواند در بخشهای مختلف اجرا شما را یاری و همراهی نماید.

طراحی رویداد

جشنواره نقد کتاب

طراحی رویداد

گفتمان فرهنگی سینمای ایران

طراحی رویداد

رویداد فرهنگی آموزشی بچه های بهشت

مشاوره رایگان

با ما تماس بگیرید تا درباره سفر شما به دنیای عینی سازی با هم گفتگو کنیم

فهرست