خدمات: تولید محتوای رسانه ای

یکی از قالبهای مناسب برای تحقق اهداف سازمان یا کسب و کارها برگزاری یا مشارکت در رویدادهای فرهنگی، هنری، علمی و … است. رویدادها می توانند شما را با جامعه و مخاطبین کسب و کار یا سازمان تان رودررو کند که این تعامل نزدیک ارزش های زیادی را برای شما ایجاد خواهد کرد

تیم طراحی رویداد نورا براساس استراتژی، ماموریت و فاکتورهای دیگری از سازمان یا کسب کار شما، رویداد یا رویدادهایی را برای شما طراحی و پیشنهاد می کند. این پایان کار نیست چون در صورت نیاز تا اجرای کامل رویداد، نورا می تواند در بخشهای مختلف اجرا شما را یاری و همراهی نماید.

مشاوره رایگان

با ما تماس بگیرید تا درباره سفر شما به دنیای عینی سازی با هم گفتگو کنیم

فهرست