خدمات: بازاریابی پژوهش

  • آیا  هنوز نتوانسته اید کتابتان را آن طور که باید به مخاطبین معرفی نمائید؟
  • آیا در حال انجام پژوهشی هستید که نیاز به تبلیغ و پوشش رسانه ای دارد؟
  • آیا درباره شیوه حرفه ای تبلیغ پروژه تحقیقاتی یا اثر پژوهشی خود نیاز به مشورت دارید؟
  • آیا می خواهید برای پروژه خود یک واحد روابط عمومی جمع و جور اما حرفه ای داشته باشید؟
  • و نیازهایی از این دست …

 

نمونه های انجام شده

طراحی رویداد - جشنواره نقد کتاب

گفتمان فرهنگی سینمای ایران

طراحی رویداد

طراحی رویداد

مشاوره رایگان

با ما تماس بگیرید تا درباره سفر شما به دنیای عینی سازی با هم گفتگو کنیم

فهرست