رسانه دانش نورا | راهکارهای کاربردی سازی تحقیقات علمی

شما را در سفر از تحقیقات علمی به محتوای رسانه ای و کاربردی همراهیم

کاربردی سازی علوم انسانی

در این خدمت ظرفیت بالقوخ تحقیقات یک مرکز پژوهشی یا یک پروژه تحقیقاتی به منظور استخراج ظرفیت های عینی سازی، کاربردی سازی، نوآوری، تنوع محصول و تجاریسازی برسی می‌شود و گزارش آن در قالب یک سند RFP به کارفرما تحویل می‌گردد. کارفرما می‌تواند براساس ظرفیتهای ارائه شده در این سند از ارزش افزوده نهفته در پروژهشهای خود بهره مند شود این ظرفیتها می‌توانند طرح یک محتوای رسانه ای، طرح یک سامانه، طرح یک رویداد علمی، فرهنگی یا هنری، دوره یا کارگاه آموزشی، پژوهشی کاربردی و… باشد.

ظرفیتها می‌توانند توسط کارفرما، براساس مشارکت یا فروش امتیاز به تولیدکنندگان به ارزش افزوده تبدیل شوند.

مشتریان ما

ما در رسانه دانش نورا برای عینی سازی یافته های علمی به ویژه علوم انسانی راهکارهای متنوعی را شناسایی کرده ایم

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

طراحی رویدادهای علمی، فرهنگی و هنری متناسب با استراتژی و ماموریت سازمان

مراکز رسانه ای

خدمات پژوهش فیلم، مستند و سایر قالب های رسانه ای

تولیدکنندگان محتوا

انیمشن، مستند، موشن و …

خدمات ما

ما در رسانه دانش نورا برای عینی سازی یافته های علمی به ویژه علوم انسانی راهکارهای متنوعی را شناسایی کرده ایم

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

طراحی رویدادهای علمی، فرهنگی و هنری متناسب با استراتژی و ماموریت سازمان

مراکز رسانه ای

خدمات پژوهش فیلم، مستند و سایر قالب های رسانه ای

تولیدکنندگان محتوا

انیمشن، مستند، موشن و …

ظرفیت ­شناسی

ظرفیت ­شناسی پژوهش­ های علوم انسانی برای عینی سازی و کاربردی ­سازی

آموزش و ترویج

برگزاری نشست­ ها و کارگاه­ های آموزشی و ترویجی عینی­ سازی و کاربردی­ سازی علوم انسانی

کسب و کارها

مارکتینگ پلن، دیجیتال مارکتینگ، عارضه یابی و…

آخرین مقالات ما

فهرست