درباره ما

که هستیم؟

مجموعه ای خلاق در عرصه میان حوزه ای دانش و رسانه

برای چه کاری؟

کمک به توسعه زیست بوم تولیدات رسانه ای پژوهش پایه

مخاطبان ما؟

فیلمسازان، مراکز آموزش فیلمسازی، فعالان علوم انسانی، رسانه ها و سازمانها

چگونه به شما کمک می کنیم؟

تولید، پژوهش ، آموزش، و…

مدیاپ   MediUp

استارتاپی برای توسعه خدمات و زیرساختهای «تولیدات رسانه ای پژوهش پایه»

آژانس پژوهش

کلینیک فیلمنانه؛ پژوهش محتوایی فیلم

مدرسه آموزش

آموزش، توانمندسازی و تربیت نیروی انسانی

استودیو تولید

تولیدات رسانه ای حوزه علم و فناوری

باشگاه ترویج

رسانه معرف دانش، دانش پشتیبان رسانه

فهرست
باز کردن چت