رسانه دانش نورا | راهکارهای کاربردی سازی تحقیقات علمی

شما را در سفر از تحقیقات علمی به محتوای رسانه ای و کاربردی همراهیم

کاربردی سازی علوم انسانی

در فرآیند کاربردی سازی و عینی سازی تحقیقات علمی به ویژه علوم انسانی ظرفیت بالقوه تحقیقات یک مرکز پژوهشی یا یک پروژه تحقیقاتی به منظور استخراج ظرفیت های عینی سازی، کاربردی سازی، نوآوری، تنوع محصول و تجاری سازی بررسی می‌شود و گزارش آن در قالب یک سند RFP به کارفرما تحویل می‌گردد. کارفرما می‌تواند براساس ظرفیت های ارائه شده در این سند از ارزش افزوده نهفته در پروژهش های خود بهره مند شود این ظرفیتها می‌توانند طرح یک محتوای رسانه ای، طرح یک سامانه، طرح یک رویداد علمی، فرهنگی یا هنری، دوره یا کارگاه آموزشی، پژوهشی کاربردی و… باشد.

ظرفیتها می‌توانند توسط کارفرما، براساس مشارکت یا فروش امتیاز به تولیدکنندگان به ارزش افزوده تبدیل شوند.

حیطه مشتریان ما

ما برای ایجاد ارزش مشترک با شما ایده های تازه و متفاوتی در زمینه کاربردی سازی و عینی سازی تحقیقات علمی داریم

اگر در این زمینه ها فعالیت دارید با ما تماس بگیرید

دانشگاه یا مرکز پژوهشی

مرکز رسانه ای

تولیدکننده محتوا

تیم پژوهشی

صنایع خلاق

حوزه خدمات و راهکارها

ما در رسانه دانش نورا برای عینی سازی یافته های علمی به ویژه علوم انسانی راهکارهای متنوعی را شناسایی کرده‌ایم.

مشاوره

مشاوره کاربردی سازی و عینی سازی تحقیقات علمی

پژوهش کاربردی

پژوهش فیلم، مستند و سایر قالب های رسانه ای

رسانه و محتوا

تولید درس گفتار، مستند علمی و آموزشی، موشن و …

فرهنگ و هنر

راهکارهای عینی سازی در حوزه فرهنگ و هنر

فناوری اطلاعات

سامانه های مبتنی بر فناوری اطلاعات

کسب و کار

طراحی و مشاوره استارت آپ و کسب و کارها

آخرین مقالات ما

فهرست
باز کردن چت