پروژه: تولید محتوا برای معرفی کتاب

کارفرما: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دسته بندی خدمت: تولید محتوا ؛

شرح: ویدئو پادکست «تمایل به آشکارسازی نعمت» با صدای دکتر مسعود جان بزرگی (مولف) جهت تبلیغ کتاب «درمان چند‌بعدی معنوی: یک رویکرد خداسو» تولید شده است. این محتوا به سفارش پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و برای کمپین کتاب_خوب_زندگی_خوب و باکتاب_باشیم طراحی شده است
سال: 1400

طراحی رویداد الکتاپ
طرح موشن گرافیک با موضوع اعتیاد
فهرست
باز کردن چت