پروژه: تولید مستند تلویزیونی  بومرنگ

کارفرما: دفتر تسهیلگری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دسته بندی خدمت: تولید محتوامستند علمی اجتماعی

شرح: این مستند «روایتی از فعالیتهای دفتر تسهیلگری امین آباد قم» است که توسط تیم مستندساز رسانه دانش نورا و با حمایت مادی و معنوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دیگر مراکز محلی و استانی تولید شده است. دفاتر تسهیل گری مناطق کم برخوردار یکی از مصادیق بازر کاربردی سازی علوم انسانی است که با پشتوانه پژوهش های نظری و میدانی به مناطق کم برخوردار خدمات حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و … می دهد.

سال: 1399

دیجیتال مارکتینگ
طراحی رویداد الکتاپ
باز کردن چت