پروژه: رویداد گفتمان فرهنگی سینمای ایران

کارفرما: پژوهشکده باقرالعلوم

دسته بندی خدمت: فرهنگ و هنر – طراحی رویداد

شرح: این رویداد با مشارکت موسسه رواق هنر و به سفارش پژوهشکده باقرالعلوم طراحی و اجرا شد. موسسه نورا در این رویداد با شرکت در شورای سیاستگذاری از مرحله ایده تا اجرا مشارکت داشت

سال: 1397

ظرفیت شناسی برای کاربردی سازی علوم انسانی
موشن گرافیگ
فهرست
باز کردن چت