پروژه: رویداد الکتاپ (ایده های برتر انتخابات هوشمند)

کارفرما: موسسه نورا، اندیشکده امت، موسسه ازما و …

دسته بندی خدمت: فرهنگ و هنر – طراحی رویداد

شرح: این رویداد قبل از انتخابات ریاست جمهوری و با مشارکت چند موسسه و اندیشکده و با هدف جذب ایده هایی در حوزه رسانه، ساختار، فناوری و.. برگزار شد. طراحی و اجرای این رویداد در نورا انجام گرفت.

سال اجرا: 1400

تولید مستند تلویزیونی بومرنگ
تولید محتوا برای معرفی کتاب
فهرست
باز کردن چت