پروژه: تحلیل کسب ­­و­کار و تدوين سياست‌هاي کلي مربوط به نوآوري، تنوع و تجاري‌سازي محصولات

کارفرما: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دسته بندی خدمت: پژوهش­ های کاربردی (ظرفیت سنجی تحقیقات علمی به منظور کاربردی سازی علوم انسانی)

شرح: در این طرح ظرفیت­های پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به منظور  تدوین سیاستهای کلي مربوط به نوآوري، تنوع و تجاري‌سازي محصولات بررسی شد و گزارش آن پس از ارزیابی علمی و اجرایی تحویل کارفرما گردید. ظرفیت سنجی تحقیقات علمی یکی از گام های مهم در فرآیند کاربردی سازی علوم انسانی است.

سال: 1396

تبیین نقش­ها و مسئولیت­های فردی و اجتماعی طلاب و راهکارهای هماهنگی بین نظام تعلیم و تربیت با آن نقش­ها
رویداد گفتمان فرهنگی سینمای ایران
فهرست
باز کردن چت