پروژه: کارگاه « سینما، پژوهش و علوم انسانی»

کارفرما: انجمن سینمای قم و بیشتر

دسته بندی خدمت: آموزش و ترویج

شرح: این رویداد آموزشی به منظور آشنایی هنرجویان با نقش پژوهش در فیلم و سینما و آشنایی با علوم انسانی برگزار شد.

سال: 1397

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست
باز کردن چت