خدمات و راهکارها: آموزش

آموزش همواره یکی از راهکارهای فرهنگ سازی و توسعه جوامع بوده و هست. ما به منظور ترویج رویکرد عینی سازی و کاربردی سازی علوم انسانی با مشارکت دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، فناوری و نوآوری و دیگر نهادهای خصوصی و دولتی کارگاه های متنوعی را طراحی نموده ایم که برای اقشار مختلف اساتید، دانشجویان، هنرمندان و کارآفرینان قابل استفاده است.

کارگاه آموزشی «سینما و پژوهش های علوم انسانی»؛

کارگاه عینی سازی پژوهش های علوم انسانی؛

 

 

 

نمونه کارهای مرتبط

مطالب مرتبط

عینی سازی علوم انسانی: گامی به سوی محتوای فاخر

مشاوره رایگان

با ما تماس بگیرید تا درباره سفر شما به دنیای عینی سازی با هم گفتگو کنیم

فهرست
باز کردن چت