خدمات و راهکارها: روابط عمومی

روابط عمومی یکی از راهکارهای ما برای بهره مند ساختن جامعه با دستاوردهای علمی به ویژه در حوزه علوم انسانی است. امروز روابط عمومی این قابلیت را دارد تا به دور از فضای تبلیغات و بازاریابی، از ابزارهای متنوعی برای آگاهی بخشی به ذینفعان یک حوزه خاص استفاده نماید و افکار آنها را نسبت به واقعیات منور سازد.

بخشی از موفقیت پروژه ها و دستاوردهای پژوهشی در گرو روابط عمومی فعال و موثر آنهاست تا بتواند با شناسایی درست ذینفعان و جامعه مخاطبین آنها را نسبت به آنچه رخ داده مطلع سازد و در صورت نیاز آنها را با خود همراه سازد تا بر اثربخشی دستاورد پژوهشی بیافزاید.

یکی از قالبهای مناسب برای تحقق اهداف سازمان یا کسب و کارها برگزاری رویدادهای فرهنگی، هنری، علمی و … است. رویدادها می توانند شما را با جامعه و مخاطبین کسب و کار یا سازمان تان رودررو کند که این تعامل نزدیک ارزش های زیادی را برای شما ایجاد خواهد کرد.

تیم طراحی رویداد ما براساس استراتژی، ماموریت و فاکتورهای دیگری از سازمان یا کسب کار شما، رویداد یا رویدادهایی را برای شما طراحی و پیشنهاد می کند. این پایان کار نیست چون در صورت نیاز ما تا اجرای کامل رویداد در بخشهای مختلف اجرا شما را یاری و همراهی می نمائیم.

برخی از خدمات و راهکارهای ما در این بخش عبارتند از:

  • طراحی رویدادهای علمی، فرهنگی و هنری برای پروژه؛
  • پیمانکاری روابط عمومی پروژه های تحقیقاتی؛
  • مستندسازی پروژه های پژوهشی؛
  • تدوین استراتژی پلن روابط عمومی و رسانه ای پروژه؛
روابط عمومی

نمونه کارهای مرتبط

مشاوره رایگان

با ما تماس بگیرید تا درباره سفر شما به دنیای عینی سازی با هم گفتگو کنیم

باز کردن چت