خدمات و راهکارها: فرهنگ و هنر

طراحی و اجرای رویدادهای علمی – فرهنگی و هنری مثل جشنواره ها و قالبهای رویدادی نو؛ برگزاری نشست ها و کارگاه های آموزشی ؛ از جمله راهکارهای حوزه فرهنگ می باشند که می توان از طریق آنها کاربردی سازی علوم انسانی را تحقق بخشید

یکی از مهمترین کارکردها و ماموریت های هنر انتقال مفاهیم در قالب طراحی، نقاشی، نمایشنامه، فیلم  و دیگر قالبهای هنری است. یکی از راهکارهای عینی سازی که در RFP می تواند مورد استفاده قرار گیرد بهره گیری از هنر است.

 

طراحی رویداد - جشنواره نقد کتاب

گفتمان فرهنگی سینمای ایران

طراحی رویداد

طراحی رویداد

مشاوره رایگان

با ما تماس بگیرید تا درباره سفر شما به دنیای عینی سازی با هم گفتگو کنیم

فهرست
باز کردن چت